Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6087469
Aktualizacja: 24-02-2021
RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu z siedzibą przy ul. Kopernika 27, reprezentowana przez: dyrektora SOSW Nr 1 w Elblągu.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu ul. Kopernika 27, 82-300 Elbląg
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: lub nr tel. 55 625 68 08;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych
  w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 5. Podanie danych jest:
 • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

 

 

Inspektor Ochrony Danych – Anita Sienicka

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych

ul. Saperów 14C

82-300 Elbląg

Tel.: 55 625 68 08

e-mail:

 

Data publikacji: 26-08-2020
Data modyfikacji: 26-08-2020
Ilość wyświetleń: 107
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ