Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306695
Aktualizacja: 31-05-2021
Informacje
grafika

Nasza wizja:

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, wspomaganie rozwoju dziecka. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Nasza misja: Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Data publikacji: 29-12-2013
Data modyfikacji: 29-12-2013
Ilość wyświetleń: 1816
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ