Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5733131
Aktualizacja: 27-09-2020
Informacje

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego
 
w Elblągu ul. Sadowa 2

Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu im. Józefa Wybickiego jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu,
• Zarządzeń Kuratora,
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• Ramowego planu pracy szkoły,
• Planu rozwoju Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu,
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Regulaminów:
• Regulaminu Rady Pedagogicznej.
• Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 
• Regulaminu Rady Szkoły.
• Regulaminu Rady Rodziców.
• Regulaminu biblioteki szkolnej.
• Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Elbląg.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Wytworzył: Małgorzata Fukacz
Data publikacji: 06-12-2017
Data modyfikacji: 06-12-2017
Ilość wyświetleń: 2104
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ