Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6003136
Aktualizacja: 19-01-2021
Ogłoszenie o zamówieniu ZSEiO.261.5.2018.JK - Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

Część 1 zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do trzech pracowni,

Część 2 zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni logistyki i środków transportu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty należy składać oddzielnie na każdą z części zamówienia.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki; Działanie RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie RPWM.02.04.02 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wraz z załącznikiem A zamieszczona w dniu 9 listopada w załączeniu

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 9 listopada 2018 r. w załączeniu

Informacje z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 28 listopada w załączeniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 21 grudnia 2018r. w załączeniu

Opublikowal: Ryszard Greń
Data publikacji: 29-01-2019
Data modyfikacji: 29-01-2019
Ilość wyświetleń: 1024
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ