Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5612174
Aktualizacja: 11-08-2020
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”
Załączniki:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

ZSTI.261.3.2019.MW - Przetarg nieograniczony o wartości powyżej
221 000,00 euro
 

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 45757022-58b8-4929-a6e3-3e234767f397
Numer ogłoszenia TED: 2019/S 071-167392
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w plikach do pobrania.


Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 24.04.2019 r. (PDF)

Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 24.04.2019 r. (DOC)

Załącznik A. do Zmiany treści SIWZ Nr 1 - zamieszczono 24.04.2019 r. (DOC)

Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 24.04.2019 r. (PDF)

Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 24.04.2019 r. (DOC)


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zamieszczono 29.04.2019 r.


Zmiana treści SIWZ nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 8.05.2019 r. (PDF)

Załączniki A. i B. do Zmiany treści SIWZ Nr 2 - zamieszczono 8.05.2019 r. (DOC)

Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 9.05.2019 r. (PDF)


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - zamieszczono 13.05.2019 r.


Zmiana treści SIWZ nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 14.05.2019 r. (PDF)

Zmiana treści SIWZ nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 14.05.2019 r. (DOC)

Załącznik A. do Zmiany treści SIWZ Nr 3 - zamieszczono 14.05.2019 r. (DOC)


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - zamieszczono 16.05.2019 r.

 


 

Zmiana treści SIWZ nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 27.05.2019 r. (PDF)

 

Zmiana treści SIWZ nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - zamieszczono 27.05.2019 r. (DOC)

Załącznik A. do Zmiany treści SIWZ Nr 4 - zamieszczono 27.05.2019 r. (DOC)

 


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4) - zamieszczono 29.05.2019 r.

 


Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dodano dnia 12.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano dnia 5.08.2019r.

Informacja o odrzuceniu wyboru najkorzystniejszej oferty - dodano dnia 12.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodano dnia 2.09.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. Części 2 i 3 zamówienia) - dodano dnia 30.09.2019r.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - dodano dnia 21.10.2019 r.

 

Data publikacji: 21-10-2019
Data modyfikacji: 21-10-2019
Ilość wyświetleń: 1873
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ