Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306475
Aktualizacja: 31-05-2021
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Elblągu    

    Szkoła Podstawowa nr 6   

   im. Marii Skłodowskiej - Curie

   w Elblągu

 

MISJA

  Nasza szkoła tworzy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu, zapewniając odpowiednie warunki edukacji ucznia, bez względu na jego sprawność psychofizyczną. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtując interdyscyplinarne umiejetności, kierując postawy twórcze, aktywne i nie pozbawione wartości humanistycznych.

Naszym wzorem osobowym jest wybitna uczona, dwukrotna noblistka, patronka naszej szkoły: Maria Skłodowska - Curie. Tak jak ona dążymy do realizacji wytyczonych celów, a pracując odczuwamy szacunek oraz uznanie społeczeństwa.

WIZJA


Jesteśmy szkołą:

  • promującą idee integracji: dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi, integracji na poziomie uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic;
  • gwarantującą wysokie wyniki nauczania dzięki profesjonalnej kadrze;
  • oferującą różnorodne zajęcia dodatkowe, umożliwiające rozwój talentów i zainteresowań oraz odniesienie sukcesu każdemu uczniowi;
  • przekazującą uczniom wiedzę i umiejętności umożliwiające im dalszą naukę oraz funkcjonowanie we współczesnym świecie;
  • nowoczesną, a jednocześnie kutywującą tradycje;
  • dostosowaną do dzieci pięcio- i sześcioletnich;
  • realizującą innowacje pedagogiczne i programy autorskie;
  • kształtującą innowacje respektujące wartości: dobro, miłość, uczciwość;
  • bezpieczną, dbającą o zdrowie i środowisko naturalne.

  

Data publikacji: 09-01-2014
Data modyfikacji: 09-01-2014
Ilość wyświetleń: 26841
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ