Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306499
Aktualizacja: 31-05-2021
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu

Rok szkolny 2009/2010 przyniósł wiele zmian. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego przekształciła się w Zespół Szkół nr 2 w Elblągu.

w którego skład  wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum nr 10.

 

Szkoła Podstawowa nr 25

Integracja- Nasza Szkoła otwarta jest dla wszystkich uczniów, dlatego od wielu lat istnieją w niej klasy integracyjne. Zaletą każdej klasy integracyjnej jest liczba dzieci od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających o potrzebie kształcenia specjalnego. W każdej klasie pracuje nauczyciel wspomagający.

Grupa wsparciaadresowanajest dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach jej działalności organizowane są ; cykliczne spotkania, szkolenia warsztaty, biwaki i wycieczki rodzinne Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 25 "Mrowisko. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Zasadniczym jego celem  jest podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w naszej szkole.

Szkolne Koło Misyjne- jego głównym celem jest pomoc materialna i duchowa dla adoptowanej przez nas w 2006 roku Moreen Kaimenyi  z Kenii. Dzięki naszej pomocy może ona chodzić do przedszkola. Co roku musimy uzbierać dla niej 150$. Dlatego prowadzimy różne akcje charytatywne, loterie. 

Szkolne Koło Wolontariatu-wzięło udział w akcji "Chodź, pomaluj mój świat" i spełniło marzeniedziewczynek, które chciałyby być modelkami. Corocznie w szkole organizowana jest akcja pn. „Świąteczna paczka”.Koło  prowadzi także zbiórkę darów dla elbląskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, szkoła jest wirtualnym opiekunem zwierząt..

Teatr!- szkoła od wielu lat specjalizuje się w działalności teatralnej i recytatorskiej. Tradycją są coroczne przeglądy teatralne. Najlepsze zespoły odnoszą sukcesy podczas konkursów wojewódzkich np. I miejsce w III Festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych "DESKA" 2011 za spektakl „ Teatrzyk Króla Juliana. Krótka historia homeopatii”.

Recytacja- cóż to dla nas! Tytuł Primus Inter Pares 2011, I miejsca w V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Trzech Językach, Lidze Recytatorów, konkursie krasomówczym "Mocni w gębie". Zwycięzca tego ostatniego pojechał w nagrodę  do Brukseli .
Ekologia-który uczeń z okna swojej szkoły może zobaczyć szaloną wiewiórkę na ogromnym kasztanowcu lub płowego zająca na zaśnieżonym placu apelowym? U nas jest to możliwe. Szkoła położona w pobliżu Bażantarni i otoczona licznymi i różnorodnymi drzewami i krzewami w naturalny sposób podejmuje tematykę ekologiczna i przyrodniczą. Aktywnie uczestniczymy w Dniu Ziemi, akcji liczenia ptaków, zbieramy surowce wtórne ( z sukcesami !) i chronimy nasze kasztanowce, które jesienią odpłacają się nam swoimi rudymi owocami.
zajęcia specjalistyczne logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej; nietypowe koła zainteresowań; np. fitness, Piekarczyk, unihokej, turystyczne, łucznicze, taneczne, Caritas.

innowacje W szkole  realizowane są innowacje  z j. niemieckiego „ Ucz się na zdrowie”, z przyrody „Recepta na zdrowie” , z j. angielskiego „Książka i film wzmocnią mój angielski” oraz „Mądre i zabawne bajki”. Realizowana jest również innowacja psychologiczno – pedagogiczna „Z uśmiechem w przyszłość”.

Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone sprawdzianami zewnętrznymi, sukcesami uczniów, w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych.

 Imprezy cykliczne: 
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Klas i Oddziałów Integracyjnych „Razem”-najbardziej prestiżowa impreza, która gromadzi setki prac plastycznych z wielu krajów. Jej zwieńczeniem jest wernisaż w Galerii El.
Jesień Artystyczna-prawdziwe święto szkoły! Coroczny przegląd teatralny, podczas którego  prezentują się wszystkie klasy budzi ogromne emocje. Kto w tym roku zdobędzie „Złotą Maskę”?
Memoriał Janusza Kusocińskiego-położenie szkoły obok wzgórz i lasów i patron szkoły ,którym jest maratończyk i olimpijczyk- zobowiązuje. Stąd coroczny maraton propagujący sport wśród uczniów elbląskich szkół. Na cześć biegacza organizowany jest też Dzień Patrona Szkoły, a najlepszym szóstoklasistom wręczany medal im. J.Kusocińskiego w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej.

Plener  ekologiczno-plastyczny - co roku w maju uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły i z Liceum nr 23 w Kaliningradzie spotykają się na Mierzei Wiślanej. Poznają przyrodę, historię, tradycje i zwyczaje obu państw. Uczą się języków swoich przyjaciół. Odkrywają, że właściwie nie różnią się od siebie, chociaż dzieli je granica.

Międzyszkolne Spotkania Literackie Klas Integracyjnych-to cykliczna impreza adresowana do uczniów klas drugich integracyjnych wszystkich szkół elbląskich. Jej celem jest zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą i zachęcenie do czytania książek.
Gala „Być najlepszym”-to jedna z wielu cyklicznych inicjatyw promowania naszych uczniów w szkole i środowisku lokalnym.Przy końcu każdego roku, od kilku lat na uroczystym spotkaniu odbierają nagrody najaktywniejsi, najsprawniejsi, najbardziej utytułowani uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.Konkursy, w których biorą udział i zdobywają laury, to konkursy o randze międzyszkolnej, miejskiej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.

Powiatowy Matematyczny Konkurs „Mrówa” dla uczniów klas III pod patronatem Kuratora Oświaty.

 

Gimnazjumnr10

Gimnazjum zostało powołane we wrześniu 2009 r. i funkcjonuje jako gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.

Obecnie uczy się u nas około 120 uczniów w 6 klasach integracyjnych (po dwie na każdym poziomie).

 W klasie jest maks. 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W każdej klasie pracuje, oprócz nauczyciela przedmiotu, nauczyciel wspomagający.

 

Co nas wyróżnia?

Wysokipoziombezpieczeństwafizycznego iemocjonalnego

Każdy, ze swoimi problemami i sukcesami jest traktowany indywidualnie. Nikt nie jest anonimowy  w myśl zasady, iż „szkoła nie jest miejscem wyjątkowym – to uczeń jest wyjątkowy”.

Szkoła zapewnia profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną (2 pedagogów, 2 psychologów, 2 logopedów, terapeuta, doradca zawodowy, nauczyciele rewalidacji).

Indywidualizacjanauczania –sprzyjają jej mało liczne klasy – do 20 osób, nowoczesne metody i formy pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Funkcjonuje podział na grupy (maks. 10‑osobowe) podczas: informatyki, WF-u, jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego.

 

 

Wysoko wykwalifikowanakadra nauczycielska –pracują u nas m.in. lektorEUH‑E, instruktor tańca, trener piłki nożnej i unihokeja.

Rozwójsprawnościfizycznej– szkoła jest położona w pobliżu Bażantarni, co sprzyja turystyce i rekreacji gimnazjalistów Uczniowie uprawiają gording walking. Ponadto posiada salę gimnastyczną, salę judo, salę do gimnastyki korekcyjnej, 3 boiska asfaltowe i jedno trawiaste. 

Innowacje –w szkole  realizowane są innowacje m. in.  z j. niemieckiego „Eins, zwei, drei – poznaj kraj”, z fizyki „Eksperyment edukacją przyszłości” oraz z matematyki "I Ty możesz zostać Pitagorasem"

 

Projekty edukacyjne –uczniowie klas drugich biorą udział w projektach edukacyjnych. Młodzież nagrała film historyczny The battle of feelings – śladami zakonu krzyżackiego, ręcznie tworzyła książkę zawierającą legendy dotyczące lasu Bażantarnia, przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla najmłodszych pt. Święta wielkanocne w krajach anglojęzycznych oraz projekt badawczy Porosty jako biowskaźniki czystości powietrza.

Ogromnie interesującym przedsięwzięciem jest projekt historyczny „Przywracamy Pamięć Elbląskim Nekropoliom”

 

 Kołazainteresowań–np. polonistyczne, redakcyjne, historyczno-łucznicze, matematyczne, chemiczne, przyrodnicze, biologiczne, English Club, koło fotograficzne „Foto – klasa”, koło filmowe „Szafa”, SKS (unihokej, siatkówka, fitness, piłka nożna, piłka ręczna), turystyczne, taneczne, Caritas oraz zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów.

  

Imprezy cykliczne: 
 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Klas i Oddziałów Integracyjnych „Razem” –najbardziej prestiżowa impreza, która gromadzi setki prac plastycznych z wielu krajów. Jej zwieńczeniem jest wernisaż w Galerii EL.
Jesień Artystyczna – prawdziwe święto szkoły! Coroczny przegląd teatralny, podczas którego prezentują się wszystkie klasy, budzi ogromne emocje. 
Gala „Być najlepszym” – to jedna z tych imprez, w której chciałby widzieć swoje dziecko każdy rodzic. Ale tu mogą być tylko najlepsi – recytatorzy, sportowcy, malarze…

Plener ekologiczno-plastyczny– co roku w maju nasi uczniowie oraz z Liceum nr 23 w Kaliningradzie spotykają się w różnych ciekawych miejscach. Poznają przyrodę, historię, tradycję oraz uczą się języków swoich przyjaciół. Odkrywają, że właściwie nie różnią się od siebie, chociaż dzieli je granica.

Przegląd Kolęd i Pastorałek – w okolicach święta Trzech Króli każda klasa kolęduje, starając się otrzymać „Złotą bombkę”.

                                                                    

 Stołówka–przygotowuje codziennie dwudaniowy obiad, którego koszt nie przekracza 3 zł.

 

Pielęgniarka szkolna – służy swą profesjonalną pomocą 4 razy w tygodniu.

Data publikacji: 16-10-2019
Data modyfikacji: 16-10-2019
Ilość wyświetleń: 25561
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 16-09-2019
grafika
Wprowadzono: 16-09-2019