Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306631
Aktualizacja: 31-05-2021
Przedszkole nr 3 im.Baśni i Bajek Polskich
grafika
Załączniki:

KRÓTKA HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 3 przy ulicy gen. Józefa Bema zostało założone w 1947 roku. Było to przedszkole 3 oddziałowe liczące 100 dzieci. Ówczesny Wydział Oświaty powierzył organizację placówki pani Wanda Werner.

   Od 1 września 1948 roku powołano na stanowisko kierownika osobę  posiadającą kwalifikacje pedagogiczne- panią Wandę Torbówko. Wspomnienia z kroniki przedstawiają , dzieje naszej placówki oraz  ludzi, którzy w niej pracowali bądź pracują, a także uroczystości ,które odbywały się dla dzieci i rodziców.  W roku 2007 przedszkole obchodziło 60 lecie.

 Obecnie w naszym  przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Uczęszcza  123 dzieci. Zapewniamy rożne zajęcia: muzyczne, plastyczne, komputerowe, logopedyczne, ruchowe. Współpracujemy z różnymi instytucjami na terenie naszego miasta. Mamy wspaniały kontakt z rodzicami naszych dzieci.

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Misją przedszkola będzie  budowanie atmosfery zaufania, radości, akceptacji i wzajemnej życzliwości. Moim  celem głównym jest zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i warunków dla ich prawidłowego rozwoju, organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, rozwijanie u wychowanków  optymistycznych cech charakteru, stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, promowanie działalności przedszkola w środowisku a także otwartego na autokrację i odnoszenie sukcesu w dalszej edukacji, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, umożliwienie mu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

WIZJA

 

-   Wychowujemy przyszłych optymistów.

- Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami , rodzajem inteligencji).

- Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

-   Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

-  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

-  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

-  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

-  Placówka uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

-  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

-  Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 

Data publikacji: 04-10-2019
Data modyfikacji: 04-10-2019
Ilość wyświetleń: 26219
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ