Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 6306615
Aktualizacja: 31-05-2021
Przedszkole nr 6 w Elblagu

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE PRZYRODZIE” - „ Każde dziecko w naszym przedszkolu jest przyjazne środowisku przyrodniczemu, żyje zgodnie z naturą, jest radosne i czuje się bezpiecznie” „Miłość zawsze czuwa, zawsze ma oczy otwarte na potrzeby bliźnich” - św. Urszula Ledóchowska 1. Istniejemy dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjmujemy dzieci od 2,5 roku). 2. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój sprzyjający kształtowaniu osobowości otwartej, twórczej i aktywnej. 3. Istniejemy dla Twojego dziecka, aby wspomóc jego twórczy rozwój – uzdolnienia, talenty, możliwości. 4. Stwarzamy przyjazny klimat dla pełnej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 5. Pragniemy przez nowatorskie metody pracy oraz przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka przygotować je do życia w społeczeństwie. 6. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko traktujemy podmiotowo. Dajemy dziecku możliwość: - wyboru działania - samorealizacji - zachowania asertywnego - uczestnictwa w ciekawych zajęciach - wzajemnego szacunku i poszanowania praw. 7.Zmierzamy do wychowania szczęśliwego, zdrowego, sprawnego fizycznego, twórczego, z poczuciem własnej wartości, z nawykami zdrowotnymi. OFERUJEMY: A) dzieciom: - różnorodne zajęcia, zabawy, wycieczki; - tolerancję, akceptację, rozwijanie indywidualnych potrzeb, rozwijanie poczucia wartości; - bezpieczne środowisko – ogród przedszkolny, sale zabaw, zabawki: - opiekę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; - umożliwiamy dzieciom udział w różnego typu konkursach i programach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. - zajęcia ze specjalistami ( w ramach zespołu socjoterapeutycznego, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, logopedia) B) rodzicom: - stały kontakt z nauczycielami prowadzącymi grupę; - udział w planowaniu i życiu przedszkola; - wyrażanie oczekiwań w ankietach, wywiadach, indywidualnych propozycjach; - udział w zajęciach otwartych, warsztatach rodzinnych; - udział w innych uroczystościach przedszkolnych m.in. w corocznym Festynie Rodzin • Dysponujemy odpowiednią baza materialną oraz wykwalifikowaną kadra pedagogiczną w dziedzinie wychowania przedszkolnego; • Dysponujemy specjalistami w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii • Absolwent naszego przedszkola osiąga dojrzałość szkolną, jest jednostką otwartą, twórczą i aktywną.

Data publikacji: 01-04-2021
Data modyfikacji: 01-04-2021
Ilość wyświetleń: 24068
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 05-11-2015
grafika
Wprowadzono: 05-11-2015
grafika
Wprowadzono: 05-11-2015
grafika
Wprowadzono: 26-04-2021
grafika
Wprowadzono: 22-03-2021
grafika
Wprowadzono: 22-03-2021
grafika
Wprowadzono: 22-03-2021
grafika
Wprowadzono: 22-03-2021
grafika
Wprowadzono: 22-03-2021